Lipault-produkter testes grundigt for at sikre, at vores rejseprodukter lever op til meget høje standarder. Hvis der derfor opstår et problem med dette Lipault-produkt (Produktet), og problemet skyldes materiale- og fabrikationsfejl, vil Lipault efter eget skøn enten reparere eller erstatte Produktet i henhold til garantivilkårene og -betingelserne, der er angivet heri. Garantien heri gælder kun for den første køber eller gavemodtageren af Produktet. Garantiens varighed er angivet på garantibeviset, der følger med Produktet, og på listen med Produktegenskaber på vores hjemmeside.
Denne garanti dækker kun fabrikationsfejl, og dækker ikke skader, der opstår som følge af forkert brug (såsom transport af usædvanlige ting), forsømmelighed, uheld, skrabeskader, ekstreme temperaturer, opløsningsmidler, syre, vand, normal slitage eller transportskader (af f.eks. flyselskaber). Vedligeholdelse og reparationer, der ikke er dækket af garantien, kan foretages af en hvilken som helst virksomhed, men Lipault kræver, at du kun bruger et godkendt Lipault-reparationscenter (Servicecenter) til reparationer, der er dækket af garantien. Forkert eller forkert udført vedligeholdelse eller reparation medfører, at garantien bortfalder. klik her for at finde et Servicecenter. Du skal ikke sende Produktet direkte til Lipault, da det kun vil forsinke reparationen. Denne garanti er global, og du kan få Produktet repareret i et hvilket som helst Servicecenter i verden. Du skal dog selv dække alle omkostninger ved transport af Produktet til et Servicecenter, herunder, men ikke begrænset til, omkostningerne til emballering, forsendelse og gældende skatter og afgifter.
For at få foretaget garantireparation hos et Servicecenter skal du kunne fremvise det korrekt udfyldte garantibevis eller den originale kvittering. Servicecenteret afgør, om problemet er dækket af Lipaults garanti. Hvis garantien dækker, får du at vide, om Produktet vil blive repareret, eller om du vil få et nyt. Enhver sådan reparation eller udskiftning til nyt sker for Lipaults regning, herunder alle omkostninger i forbindelse med at returnere det reparerede eller nye produkt til dig. Hvis Produktet skal udskiftes, og Produktet ikke længere kan skaffes, erstatter Lipault Produktet med et sammenligneligt Lipault-produkt.
Der fralægges udtrykkeligt ethvert ansvar for hændelige skader og følgeskader. Udgifter til arbejdstid og skader, der skyldes arbejde, der er foretaget andre steder end et Servicecenter, er ikke dækket af denne garanti. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, fraskrives enhver stiltiende garanti. Garantien heri er begrænset til Produktets værdi. Fabrikationsspecifikationerne kan ændres uden varsel. Produktlåse er kun beregnet til at forhindre åbning ved uheld og kan ikke nødvendigvis forhindre tyveri af Produktet eller Produktets indhold, beskadigelse eller åbning foretaget af flyselskab, lufthavnspersonale eller myndigheder. Undersøg dit Produkt med det samme, når det har været håndteret af andre end dig selv. Hvis det beskadiges under transport, skal du øjeblikkelig indgive et krav om erstatning til transportfirmaet (som er forsikret mod beskadigelse af dit produkt) på ankomststedet, hvis det er muligt, og før du går gennem tolden.
Denne garanti er beregnet til at give dig specifikke lovpligtige rettigheder. Ud over de rettigheder, der er beskrevet heri, kan du også have andre rettigheder, der varierer fra stat til stat eller fra land til land, mht. undtagelsen eller anvendelsen af stiltiende garantier, hændelige skader og følgeskader samt reparation og nyt produkt. Derfor gælder de begrænsninger eller undtagelser, der specifikt er angivet i denne garanti, muligvis ikke for dig.